Bản mệnh
- Giới tính: Nam, sinh giờ Tân Tỵ, ngày: 10-10-1999 (âm lich: 2-9-1999). Tức là ngày Ất Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão.
- Ngũ hành: Thành đầu thổ (Đất đắp thành).
- Cung mệnh: Khảm, thuộc Đông tứ mệnh.
Âm dương tương phối
Âm - Dương là hai thái cực đối lập của tự nhiên, trong âm có dương, trong dương có âm không thể tách rời nhau. Mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ điều tuân theo quy luật âm dương. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, còn các số lẻ mang vận dương.
0828599999
----++++++
1. Dãy số
Theo phân tích như trên bảng ta thấy vận âm chiếm 40%, vận dương chiếm 60%. Dãy số có vận dương và vận âm cân bằng, đạt được sự hòa hợp. Rất tốt!
Đánh giá: 1 điểm.
2. Tính vượng
Thân chủ sinh năm Kỷ Mão thuộc Âm Nam. Dãy số vượng Dương sẽ giảm bớt vận Âm của bạn. Rất tốt!
Đánh giá: 1 điểm.
Ngũ hành - Tứ trụ
Tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại hay còn gọi là 5 trạng thái ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Tứ trụ cuả một người là 4 trụ gồm năm, tháng, ngày, giờ sinh, mỗi trụ được chỉ bằng 2 chữ Can và Chi nên thành 8 chữ (nên còn gọi là bát tự).
1. Ngũ hành thân chủ
Thân chủ sinh năm Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, số điện thoại của bạn thuộc mệnh Hỏa. Ngũ hành số điện thoại tương sinh ngũ hành mệnh của bạn. Rất tốt!
Đánh giá: 1.75 điểm.
2. Tứ trụ thân chủ
Thân chủ sinh giờ Tân Tỵ, ngày Ất Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão. Phân tích tứ trụ bản mệnh theo ngũ hành ta được.
Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
34034
Phân tích tứ trụ bản mệnh theo ngũ hành ta được, hành vượng Mộc Thổ , hành suy Thủy . Ngũ hành số điện thoại là hành Hỏa thuộc hành cân bằng trong tứ trụ của bạn. Không thật sự tốt!
Đánh giá: 0.25 điểm.
3. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong dãy số
Phân tích ngũ hành dãy số điện thoại theo thứ tự từ trái sang phải ta được bảng sau.
0828599999
Mộc
Thổ
Thổ
Thổ
Thổ
Hỏa
Hỏa
Hỏa
Hỏa
Hỏa
Tham chiếu theo chiều phát triển của dãy số (từ trái sang phải). Xảy ra 0 quan hệ tương sinh và 1 quan hệ tương khắc.
Đánh giá: 0 điểm.
Cửu tinh đồ pháp
Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.
1
7
5
3
3
5
2
6
9
8
7
1
6
2
4
4
8
9
Trong dãy số điện thoại có 2 số 8, dãy số nhận được vượng khí tốt từ sao Bát Bạch. Rất tốt!
Đánh giá: 0.5 điểm.
Hành quẻ bát quái
Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.
1. Quẻ chủ
Nội quái của số điện thoại là Tốn ☴ 巽 xùn nghĩa là Gió (風).
Ngoại quái của số điện thoại là Cấn ☶ 艮 gèn nghĩa là Núi (山).
Kết hợp nội quái và ngoại quái ta được quẻ SƠN PHONG CỔ, đây là quẻ 18 trong kich dịch.
Quẻ SƠN PHONG CỔ
(Quẻ chủ: SƠN PHONG CỔ)
Ý nghĩa: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm.
Quẻ này mang điềm hung. Không tốt!
Đánh giá: -1.5 điểm.
2. Quẻ hỗ
Quẻ Hỗ là quẻ có vai trò hỗ trợ, làm cho các tín hiệu phong phú thêm, bổ trợ, làm sáng tỏ thêm về nhiều mặt trong dự đoán. Quẻ hỗ lấy hào 2 3 4 của quẻ chủ làm nội quái, lấy hào 3 4 5 làm ngoại quái. Ta được.
Nội quái của quẻ hỗ là Đoài ☱ 兌 duì nghĩa là Đầm (hồ) (澤).
Ngoại quái của quẻ hỗ là Chấn ☳ 震 zhèn nghĩa là Sấm (雷).
Kết hợp nội quái và ngoại quái ta được quẻ LÔI TRẠCH QUY MUỘI, đây là quẻ 54 trong kich dịch.
Quẻ LÔI TRẠCH QUY MUỘI
(Quẻ hỗ: LÔI TRẠCH QUY MUỘI)
Ý nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.
Quẻ này mang điềm hung. Không tốt!
Đánh giá: -1.5 điểm.
Quan niệm dân gian
1. Tổng điểm nút dãy số
Tổng số nút dãy số là 8. Số điểm cao, rất tốt!
Đánh giá: 1 điểm.
2. Dãy số đặc biệt
Dãy số chứa dạng Sim ngũ quý (99999). Rất tốt!
*Một số cặp số đặc biệt trong số điên thoại.
- Cặp số: 28 - Mãi phát Biểu hiện cho sự thành công, làm ăn buôn bán giàu có bền vững
- Cặp số: 59 - Sức mạnh Biểu hiện cho sự thăng tiến , quyền uy ,sức mạnh bền vững ,là sức mạnh vĩnh cửu
- Cặp số: 82 - Phát mãi Biểu hiện cho sự thành công , làm ăn giàu có bền vững mãi mãi theo thời gian
- Cặp số: 99 - Đại trường cữu Là dãy số biểu hiện cho sức mạnh ,quyền uy , bộ sô ”99” kết hợp biểu tượng cho sức mạnh lớn ,quyền uy lớn ,thể hiện đẳng cấp của con người tài giỏi
Đánh giá: 1 điểm.
Kết luận

Đánh giá số điện thoại 082.85.99999

Tổng điểm: 3.5 điểm. Số này không được đẹp với tuổi của bạn, bạn nên chọn một số khác hợp với bạn hơn!
Sim hợp với người mệnh Thổ.
Sim hợp với một số việc sau:
* Tăng công danh sự nghiệp
* Kích tài vận
Sim bán giá: 800.000.000đ