Bản mệnh
- Giới tính: Nam, sinh giờ Tân Tỵ, ngày: 10-10-1999 (âm lich: 2-9-1999). Tức là ngày Ất Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão.
- Ngũ hành: Thành đầu thổ (Đất đắp thành).
- Cung mệnh: Khảm, thuộc Đông tứ mệnh.
Âm dương tương phối
Âm - Dương là hai thái cực đối lập của tự nhiên, trong âm có dương, trong dương có âm không thể tách rời nhau. Mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ điều tuân theo quy luật âm dương. Người xưa quan niệm rằng các số chẵn mang vận âm, còn các số lẻ mang vận dương.
0842616666
-----+----
1. Dãy số
Theo phân tích như trên bảng ta thấy vận âm chiếm 90%, vận dương chiếm 10%. Dãy số có tỷ lệ vận dương và vận âm quá chênh lệch. Không tốt!
Đánh giá: 0 điểm.
2. Tính vượng
Thân chủ sinh năm Kỷ Mão thuộc Âm Nam. Dãy số vượng Âm càng làm tăng thiên lệch vận Âm của bạn. Không tốt!
Đánh giá: 0 điểm.
Ngũ hành - Tứ trụ
Tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại hay còn gọi là 5 trạng thái ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Tứ trụ cuả một người là 4 trụ gồm năm, tháng, ngày, giờ sinh, mỗi trụ được chỉ bằng 2 chữ Can và Chi nên thành 8 chữ (nên còn gọi là bát tự).
1. Ngũ hành thân chủ
Thân chủ sinh năm Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, số điện thoại của bạn thuộc mệnh Kim. Ngũ hành số điện thoại tương sinh ngũ hành mệnh của bạn. Rất tốt!
Đánh giá: 1.75 điểm.
2. Tứ trụ thân chủ
Thân chủ sinh giờ Tân Tỵ, ngày Ất Mùi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Mão. Phân tích tứ trụ bản mệnh theo ngũ hành ta được.
Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
34034
Phân tích tứ trụ bản mệnh theo ngũ hành ta được, hành vượng Mộc Thổ , hành suy Thủy . Ngũ hành số điện thoại là hành Kim thuộc hành cân bằng trong tứ trụ của bạn. Không thật sự tốt!
Đánh giá: 0.25 điểm.
3. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong dãy số
Phân tích ngũ hành dãy số điện thoại theo thứ tự từ trái sang phải ta được bảng sau.
0842616666
Mộc
Thổ
Mộc
Thổ
Kim
Thủy
Kim
Kim
Kim
Kim
Tham chiếu theo chiều phát triển của dãy số (từ trái sang phải). Xảy ra 2 quan hệ tương sinh và 2 quan hệ tương khắc.
Đánh giá: 0.5 điểm.
Cửu tinh đồ pháp
Chúng ta đang ở thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (từ năm 2004 - 2023) do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí. Sao Bát Bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu.
1
7
5
3
3
5
2
6
9
8
7
1
6
2
4
4
8
9
Trong dãy số điện thoại có 1 số 8, dãy số nhận được vượng khí tốt từ sao Bát Bạch. Rất tốt!
Đánh giá: 0.5 điểm.
Hành quẻ bát quái
Theo lý thuyết Kinh Dịch, mỗi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi các quẻ trùng quái, trong đó quẻ Chủ là quẻ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan trọng nhất đến sự vật, hiện tượng đó. Bên cạnh đó là quẻ Hỗ, mang tính chất bổ trợ thêm.
1. Quẻ chủ
Nội quái của số điện thoại là Càn ☰ 乾 qián nghĩa là Trời (天).
Ngoại quái của số điện thoại là Chấn ☳ 震 zhèn nghĩa là Sấm (雷).
Kết hợp nội quái và ngoại quái ta được quẻ LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG, đây là quẻ 34 trong kich dịch.
Quẻ LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG
(Quẻ chủ: LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG)
Ý nghĩa: Chí dã. Tự cường. Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường.
Quẻ này mang điềm cát. Rất tốt!
Đánh giá: 1.5 điểm.
2. Quẻ hỗ
Quẻ Hỗ là quẻ có vai trò hỗ trợ, làm cho các tín hiệu phong phú thêm, bổ trợ, làm sáng tỏ thêm về nhiều mặt trong dự đoán. Quẻ hỗ lấy hào 2 3 4 của quẻ chủ làm nội quái, lấy hào 3 4 5 làm ngoại quái. Ta được.
Nội quái của quẻ hỗ là Càn ☰ 乾 qián nghĩa là Trời (天).
Ngoại quái của quẻ hỗ là Đoài ☱ 兌 duì nghĩa là Đầm (hồ) (澤).
Kết hợp nội quái và ngoại quái ta được quẻ TRẠCH THIÊN QUẢI, đây là quẻ 43 trong kich dịch.
Quẻ TRẠCH THIÊN QUẢI
(Quẻ hỗ: TRẠCH THIÊN QUẢI)
Ý nghĩa: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.
Quẻ này không phân rõ cát hung. Chấp nhận được!
Đánh giá: 0 điểm.
Quan niệm dân gian
1. Tổng điểm nút dãy số
Tổng số nút dãy số là 5. Số điểm bình thường, tương đối tốt!
Đánh giá: 0.5 điểm.
2. Dãy số đặc biệt
Dãy số chứa dạng Sim tứ quý (6666). Rất tốt!
*Một số cặp số đặc biệt trong số điên thoại.
- Cặp số: 16 - Sinh lộc Sinh lộc, mang lại tài lộc cho người chủ sở hữu
- Cặp số: 26 - Mãi lộc Biểu hiện cho công việc, làm ăn lúc nào cũng có lộc đưa tới, lộc tới với người sở hữu là mãi mãi
- Cặp số: 61 - Lộc sinh Là con số mang lại nhiều điều may mắn , của cải, lợi lộc được sinh sôi nảy nở
- Cặp số: 66 - Song lộc Là con số mang lại may mắn, nó còn ý nghĩa là đại lộc mang lại thuận lợi và may mắn hơn
Đánh giá: 1 điểm.
Kết luận

Đánh giá số điện thoại 084.261.6666

Tổng điểm: 6 điểm. Số này khá đẹp với tuổi của bạn!
Sim hợp với người mệnh Thủy.
Sim hợp với một số việc sau:
* Kích tài vận
* Tăng công danh sự nghiệp
Sim bán giá: 60.000.000đ