Mua sim phong thủy 0837.275.888

Số sim: 0837.275.888, Giá: 6.450.000đ
Ngũ hành: dãy số vượng âm. Sim hợp với người ngũ hành Kim,
Quẻ chủ: CHẤN VI LÔI, ý nghĩa: Động dã. Động dụng. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh.
Quẻ hổ: THỦY SƠN KIỂN, ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Đặt mua sim