Mua sim phong thủy 0859.252.888

Số sim: 0859.252.888, Giá: 11.000.000đ
Ngũ hành: dãy số vượng âm. Sim hợp với người ngũ hành Kim,
Quẻ chủ: ĐỊA SƠN KHIÊM, ý nghĩa: Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa.
Quẻ hổ: LÔI THUỶ GIẢI, ý nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Đặt mua sim